ArchivProsinec 2005

Pozoruhodné knihy II.

Profesor Ovčáček je stálicí české výtvarné scény a zároveň jedním z mála českých výtvarníků, kteří propadli tzv. letrismu, výtvarnému proudu, jehož stěžejním vyjadřovacím prostředkem je písmo. Kořeny Ovčáčkovy tvorby se nacházejí hluboko v šedesátých letech, kdy české výtvarné scéně dominoval informel, osobitá, depresivní reakce na americký abstraktní expresionismus a akční malbu. Poměrně záhy se však v jeho díle začaly objevovat litery, fragmenty novin, počal experimentovat s propalovanými kolážemi a skulpturami zraňovanými písmem, aniž by zapomněl na "klasickou" grafiku a malbu. Rané strukturální grafiky nedají nevzpomenout na průkopníka abstraktního umění, a především abstraktní grafiky u nás, Vladimíra Boudníka, kumpána Hrabalova a Bondyho zároveň.

Starý dobrý Mechanický pomeranč

Lidové noviny vydávají již delší čas vždy jedno zásadní dílo světové literatury týdně. Před nějakými dvěma týdny došlo i na skvělou sondu do života zkažené (a patřičně brutální) pubertální mládeže — Mechanický pomeranč britského grafomana Anthony Burghesse (poprvé vydán v r. 1962).

Pozoruhodné knihy I.

Sbírám pěkné knihy a sbírám zvláštní knihy. Sbírám pěkné nebo zvláštní knihy o písmu. A tak se mi občas do ruky dostanou vcelku pozoruhodné věci.

Znáte Slovio?

Sxto es Slovio? Slovio es novju mezxunarodju jazika ktor razumijut cxtirsto milion ludis na celoju zemla. Slovio mozxete upotrebit dla gvorenie so cxtirsto milion slavju Ludis ot Praga do Vladivostok; ot Sankt Peterburg cxerez Varsxava do Varna; ot Sredzemju Morie i ot Severju Morie do Tihju Okean. Slovio imajt prostju, logikju gramatia i Slovio es idealju jazika dla dnesju ludis. Ucxijte Slovio tper!

Automatické webové nástroje jsou k ničemu

Docela mne zaráží, kolik lidí spoléhá na různé validátory a automatická udělátka pro web, která vyhodnotí správnost zdrojového kódu, vytvoří barevné schéma, nebo změří kontrast zvolených barev. V internetových diskusích se stále objevují názory, které hodnotí kvalitu webu podle výsledku kontroly validátorem či podle dobrozdání nějakého on-line nástroje. Slovo nástroj jsem zvolil záměrně, protože poměrně přesně vystihuje účel těchto aplikací — jsou jen jedním z nástrojů, jak docílit nějakého efektu, splnit daný účel.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky