ArchivKvěten 2008

Švýcarská typoesence

Až do půli dvacátého století lze rozeznat
téměř ve veškerém umění slohovost. Snahu
celé jedné historické etapy či jen skupiny
podobně smýšlejících lidí stanovit celistvý
stylový a myšlenkový proud, kterým se má
umění nadále ubírat. Takový sloh je pak buď
evolucí předchozích etap a postojů, nebo je
s nimi v dokonalém rozporu, vymezuje se
vůči nim a boří vše minulé. Toto střídání
vlivů je dobře patrné ve volném umění,
méně už, zdá se, v tvorbě užité.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky