ArchivDuben 2008

Lettrismus: písmo, gesto, znak, umění (2/2)

V úvodní části pojednání o fenoménu lettrismu ve výtvarném umění jsme se věnovali obecné charakteristice a přehledu význačných osobností, dnes navážeme detailním představením nejzajímavějších autorů.

Lettrismus: písmo, gesto, znak, umění (1/2)

Lettrismus je fascinace písmem. Jeho
plynutím, obnaženými tvary liter, dynamikou
slova, okamžitým akcentem,
kontrapunktem, pronikavým výkřikem
nebo naopak lyrickou strukturou, již
vytváří. Písmo, zvláště to užité ve volném
výtvarném umění, má nesčetně podob, tak
jako psát či tisknout lze na tisíc způsobů.
Od exaktní kresby ostrým perem přes
kaligrafování měkkou stopou sobolího
štětce, otisk matrice odlité z písmoviny,
stříkání skrze šablony, rytí a škrabání až
po techniku koláže anebo dekoláže.
Písmo je inspirativním zdrojem řady
umělců zřejmě pro mystérium výrazu,
svrchované přetavení vyřčené skutečnosti
do sumáře abstrahovaných znaků.
Ale stejně tak nás láká samotnou svou
výtvarnou kvalitou, kterou jí propůjčuje
osoba autora-grafika, malíře, kaligrafa,
namnoze i za přispění mechanických
pomůcek nebo principu řízené náhody.

Někdo to rád vlhké

Na knižním trhu se mi nejvíce líbí různost
vydávaných titulů, šíře záběru nakladatelů,
kteří dychtivému spotřebiteli nabízejí
lákavou, přepestrou směs čtiva, z kterého
si vybere snad každý. Počínaje literaturou,
kterou nazývám provozní a řadí se mezi ni
různé slovníky a turistické průvodce, třebas
až po poezii, nacházející se kdesi na opačném
pólu. Nebo ta škála od největšího škváru až
po díla, která se s jistou obavou v hlase odvažujeme
označit za pilíře civilizací!

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky