ArchivSrpen 2009

Bible21 aneb O písmu v Písmu

„Nová“ Bible je titulem, na jakém se poštěstí pracovat jen jednou za život. Pokud hlavním smyslem nového překladu bylo přiblížit staré náboženské texty současnému čtenáři, lze předpokládat, že ani ve věci úpravy nebudou autoři lpět na historizujícím přístupu a odhodlají se k volnějšímu typografickému pojetí. Tato veskrze logická úvaha ovšem naráží na jeden zásadní paradox: nejlépe upravené knihy jsou totiž ty z úsvitu tištěné typografie — první Gutenbergovy bible z patnáctého století. Všechny pozdější knihy už nenávratně slevují z dřívějších nároků — velkých knižních formátů, luxusní výpravy i pečlivosti technického zpracování. Přijmeme-li tuto skutečnost jako užitečné varování, že na starého dobrého Gutenberga se nesahá, docházíme nutně k osvobozujícímu poznání, že kniha v jednadvacátém století není o mnoho víc než kromobyčejným produktem denní potřeby. Jako časopis, telefon nebo počítač připojený k internetu. A výtvarné...

Mezinárodní typografický workshop v Cieszyně

K účasti na typografickém workshopu zaměřeném na tvorbu digitálních písem mě coby lektora-asistenta laskavě přizval Filip Blažek (Typo.cz, Designiq), za což mu patří velký dík. Akce zorganizovaná paní Ewou Sataleckou se konala ve dnech 20.—31. 7. 2009 na zámku v polském Cieszyně. Workshop v anglickém jazyce byl rozdělen na dva pětidenní cykly: v první části se adepti typografie pod vedením českých lektorů seznámili s většinou podstatných principů tvorby a digitalizace latinské abecedy, druhá část, kterou vedl Gerry Leonidas (vedoucí programu MA Typeface Design v britském Readingu), byla zaměřena na zdokonalení autorských abeced zúčastněných „studentů“. Protože druhé části workshopu jsem se osobně nezúčastnil, podám stručný informativní referát alespoň z té první. Jako nejvhodnější místo společného setkávání jsme zvolili zámeckou galerii, moderní stavbu s klimatizovanou, dostatečně velkou a dostatečně vybavenou přednáškovou...

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky