Mezinárodní typografický workshop v Cieszyně

K účasti na typografickém workshopu zaměřeném na tvorbu digitálních písem mě coby lektora-asistenta laskavě přizval Filip Blažek (Typo.cz, Designiq), za což mu patří velký dík. Akce zorganizovaná paní Ewou Sataleckou se konala ve dnech 20.—31. 7. 2009 na zámku v polském Cieszyně. Workshop v anglickém jazyce byl rozdělen na dva pětidenní cykly: v první části se adepti typografie pod vedením českých lektorů seznámili s většinou podstatných principů tvorby a digitalizace latinské abecedy, druhá část, kterou vedl Gerry Leonidas (vedoucí programu MA Typeface Design v britském Readingu), byla zaměřena na zdokonalení autorských abeced zúčastněných „studentů“. Protože druhé části workshopu jsem se osobně nezúčastnil, podám stručný informativní referát alespoň z té první.

cieszyn1

Jako nejvhodnější místo společného setkávání jsme zvolili zámeckou galerii, moderní stavbu s klimatizovanou, dostatečně velkou a dostatečně vybavenou přednáškovou místností. Bohatou teoretickou část prvního cyklu tvořily přednášky týkající se kresebných principů latinské abecedy, problematiky funkce a tvorby diakritických znamének a ovládání písmového programu FontLab Studio. Získané znalosti a dovednosti studenti okamžitě rozvíjeli v několika samostatných úkolech na papíře i na počítači, o výsledcích práce se následně až do pozdních odpoledních hodin vedly dlouhé a (troufám si tvrdit) poměrně plodné diskuse. Navrhovali jsme diakritiku k existujícím písmům, digitalizovali abecedy, nastavovali korektní metriku znaků i kerningové páry, generovali fonty, tiskli vzorové stránky, …

cieszyn2

Snad proto, že cena za dvoutýdenní kurz nebyla nijak zvlášť nízká (440 Euro), sešla se zajímavá skupina deseti dostatečně motivovaných lidí, které skutečně bavilo pracovat. Dnes, po několika workshopech, kterých jsem se zúčastnil jako student i lektor, mám možnost srovnávat. Znovu se ukázalo, že nejdůležitější ze všeho je osobní nadšení všech aktérů. Sebelepší lektor nic nezmůže tam, kde není dostatek zájmu a zdravého zanícení. Setkal jsem se už s lidmi, kteří přišli dobrovolně, jen proto, aby účelně trávili svůj volný čas, i se studenty vysoké školy, kteří přišli jen z povinnosti a při první příležitosti se vytratili inhalovat omamné kuřivo či provozovat jiné podobně užitečné a zdraví prospěšné aktivity.

cieszyn3

Proto mě velmi těší, že se v Cieszyně sešli příjemní a pracovití lidé, se kterými bylo potěšení tvořit a diskutovat, a to nejen o typografii. Věkový rozptyl od třiadvaceti do čtyřiapadesáti let je jistou zárukou různých pohledů na problematiku, zvláště připočteme-li k tomu skutečnost, že lidé měli dosti rozdílnou (či nulovou) zkušenost s tvorbou písma. A tak jsme společně pracovali ve skupině se studenty akademie, čerstvými absolventy i zkušenými pedagogy. Atmosféra byla přátelská, studentky podezřele krásné a vzájemné vztahy se utužovaly pravidelnými návštěvami rozličných restauračních zařízení na obou stranách státní hranice, popíjením v zámecké čajovně, grilováním lokálních specialit (jelito białe!), divokým tancem v non-stopech a pozdními návraty na ubikace.

cieszyn4

Kladná odezva účastníků workshopu naštěstí rozptýlila mé počáteční obavy z případného mezinárodního fiaska, takže výsledkem je vlastně jen pozitivní zkušenost. Získal jsem nové přátele, cenné kontakty a vlastně jsem se i ledasčemu užitečnému přiučil. A navíc si odnáším jedno staronové předsevzetí: učit se, učit se, učit se.

Ostatní fotografie si můžete prohlédnout na Flickru, další várku na webu Slezského zámku.

Komentáře (3)

  • Musíš pak podrobněji poreferovat jak to probíhalo.

    Vypadá to, že opravdu platí: učit se, učit se, učit se.

  • Mohu potvrdit, co už řekl Filip. Výborná akce, milí lidé, zajímavá zkušenost. Zúčastnil jsem se druhé části workshopu s Gerrym Leonidasem.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky