ArchivLeden 2007

Obrazem: Typomil na FaVU

Nečekaná věc se stala realitou: Pecinál vyrazil ze svého doupěte neřesti za účelem opájet se uměním vrstevníků, studentů brněnské Fakulty výtvarných umění. Může tedy přinést skromnou obrazovou reportáž pro ty, co to mají do Brna daleko.

Normalizované školní písmo

Vzpomínám si dobře, jak jsem v první třídě dostal laciné plnicí pero s modrým inkoustem, savý papír a později také nezbytný zmizík, a učil se psát, s jazykem vyplazeným, první písmenka; trochu kostrbatá, se špatným sklonem, ale nadšený z toho, co mi vzniká pod rukama, že už jsem taky velký, protože se umím dorozumívat i jinak než posunky a slovy. A třebaže ještě trvalo pár let, než jsem dokázal psát tak rychle jako maminka, ovšem bez oné úhledné formy, která jí byla vlastní, bylo už možná tehdy zaděláno na lásku k písmu, která naplno propukla o mnoho později.

Comenia aneb Comenius by se zaradoval

O projektu Comenia, ambiciosním typografickém systému z hlav a rukou českých profesionálů, mi říkal Filip Blažek na konci loňského léta, ale z nějakého záhadného důvodu zůstává tato originální myšlenka stále jakoby napolo utajená. Je to pár týdnů, co jsem objevil první vlaštovku, nebude tedy od věci vytvořit sumář několika dostupných informací.

Užitečné typoglosy

Možná ještě nevíte, že na adrese typoglosy.blogspot.com se nachází archiv typografických komentářů a krátkých zamyšlení Jakuba Krče a Jaroslava Vlčka. Stojí i po delším čase za přečtení.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky