Taggrafický design

Czech Crap Design

Často se přistihnu, kterak při různých
každodenních činnostech přemýšlím
o motivaci pro vlastní práci a o cílích, které
si při ní kladu. Nepatrný krůček od toho
je touha zkoumat také práce ostatních lidí
z oboru a hledat v nich jejich osobní motivy,
inspirovat se odlišným nazíráním na svět
a odlišnou životní i profesní zkušeností.
Ačkoliv mi celá řada z neohraničeného
množství autorských přístupů není vlastní,
mívám z té rozmanitosti potěchu a jsem za
ni upřímně rád.

Vyšší dívčí: poetika mřížoví aneb Knižní a časopisecký layout

Pohled na dostupnou typografickou literaturu, zvláště tu česky psanou, odkrývá, jak žalostně neprobádaná je zatím problematika typografie technické literatury a časopisecké grafiky. Přitom v posledních patnácti letech jsme zaznamenali enormní nárůst počtu periodik, a tak neustálé zdokonalování grafiků a typografů v oblasti úpravy nejnáročnější literatury je více než na místě. V tomto díle praktického seriálu se pokusím nastínit některé postupy užitečné zejména při tvorbě zrcadla odborných publikací.

Vyšší dívčí: vícejazyčná trojsloupcová sazba

Při úpravě dvojjazyčných nebo trojjazyčných textů (některé knihy, výstavní katalogy, výroční zprávy) narážíme často na problém, který představuje rozdílný rozsah textů v tom kterém jazyce. Existuje prostý postup, který popsané vcelku elegantně řeší.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky