TagCzech Grand Design

Czech Crap Design

Často se přistihnu, kterak při různých
každodenních činnostech přemýšlím
o motivaci pro vlastní práci a o cílích, které
si při ní kladu. Nepatrný krůček od toho
je touha zkoumat také práce ostatních lidí
z oboru a hledat v nich jejich osobní motivy,
inspirovat se odlišným nazíráním na svět
a odlišnou životní i profesní zkušeností.
Ačkoliv mi celá řada z neohraničeného
množství autorských přístupů není vlastní,
mívám z té rozmanitosti potěchu a jsem za
ni upřímně rád.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky