Řízený vizuální tok / Tvar, linie a barva

O skvělé retrospektivní výstavě Čechoameričana Ladislava Sutnara a souběžně vydané souhrnné monografii jsem už kdysi dávno psal. Unikla mi však dosti podstatná věc, a to že kromě knihy byly tehdy (2003) vydány dva reprinty jeho didaktických publikací o grafickém designu dle dochovaných originálů ze sbírky Uměleckoprůmyslového muzea v Praze.

Ladislav Sutnar - Design and Paper

Jedná se o dva sešity z edice Design and Paper, kterou vydávala od roku 1936 pro své klienty z oblasti polygrafického průmyslu americká společnost Marquardt & Company. Ta firma existuje dodnes a stále ještě prodává papíry, i když už se asi nevěnuje bohulibé grafické a typografické osvětě. Celá její edice byla skvělá v tom, že kromě propagace samotné firmy a jejích výrobků (papíru, na němž byla jednotlivá čísla vytištěna), přinášela ohromnou přidanou hodnotu svým obsahem, protože autory textu a obrazových reprodukcí byli význační grafičtí designéři, ilustrátoři nebo typografové své doby.

Firma Marquardt & Co. vydala Sutnarovi v roce 1943 sešit Controlled Visual Flow (Řízený vizuální tok) a roku 1945 Shape, Line and Color (Tvar, linie a barva). Jeho díla byla už tehdy výjimečná právě tím, že zřetelně stanovovala podstatné principy moderního grafického a katalogového designu na základě poznatků o působení geometrických tvarů, barevného akcentu v kompozici strany, funkce prázdné plochy a logického rozmístění kompozičních prvků, což jsou věci, které doslova každý tvůrce propagačních materiálů dennodenně řeší.

Vytvářet kvalitní design znamená zcela ovládnout vizuální tok. Toho lze docílit zejména zjednodušením a sladěním jednotlivých složek návrhu takovým způsobem, abychom dosáhli co možná nejúčinnějšího a nejplynulejšího přenosu informací.

Geometrie byla pro Sutnara-grafika i Sutnara-malíře příznačná. Byl ovlivněn avantgardou a konstruktivismem, a tak jsou jeho návrhy knižních obálek často výraznými dynamickými kompozicemi s abstraktními geometrickými prvky, boří nudné statické shluky informací a přinášejí živou, ale zejména promyšlenou hru s tvary, navozováním prostoru nebo překvapivé organizace plochy papíru. Bohatou praxi v oboru průmyslové grafiky pak Sutnar ještě zúročil v dalších teoretických pracech (Catalog Design, Catalog Design Progress, Visual Design in Action, Package Design atd.), které se staly biblemi nejen amerického informačního designu.

Ladislav Sutnar - Design and Paper - úprava vnitřních částí

Je třeba vzít v potaz, že tvar, linie a barva, ostatně i jako další drobné a tak samozřejmé každodennosti, nemusí nám vždy ihned a zřetelně ukázat pravou velikost svého potenciálu. Teprve v rukou zkušeného tvůrce — pracujícího s tvárným materiálem nebo navrhujícího na ploše papíru — se tyto výtvarné elementy projeví ve své mnohdy až nečekané různorodosti. Ale ani tato skutečnost není ničím více než jen pokračováním nevyčíslitelného množství tvarů, linií a barev v přírodě.

Jestli máte o drobné šestnáctistránkové publikace zájem, můžete je zakoupit v pražském knihkupectví Fraktály nebo si je objednat na jejich webu. Zájemce o osobu Ladislava Sutnara jistě potěším adresou www.sutnar.cz, bibliofily archivními čísly Design and Paper, a konečně ti, kteří už všechno dávno znají, mohou přijít se svou trochou do mlýna v diskusi pod článkem a obohatit tak mé kratičké povídání třeba odkazem na některý ze svých knižních klenotů.

Komentáře (3)

  • Milý Typomile, děkuji za hezké pozastavení nad panem Sutnarem. Zcela jistě je to pro spousty čtenářů zajímavá připomínka, která mohla leckomu uniknout. Sutnar je přimým důkazem toho, že zákony o kompozici, barvě atd. platí stále. Díky!

  • Zkutečně se jedná o velmi zajímavé úvahy nad sutnerem. Je hezké videt, jak staré zásady platí dodnes, platí to nejen o grafice, ale i napr. o reklame apod ;)

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky