Grafické studio, plastická chirurgie a zvětšování penisu

Primárním cílem článku je přivést na tento staronový web co nejvíce (staronových) návštěvníků, přičemž nezáleží na jejich věku, pohlaví, náboženském, etickém nebo politickém přesvědčení a vyznání. Pokud byste si rádi nechali zvětšit penis nebo něco jiného, klikněte sem. Od těch dob, co jsem jednu kresbu ukvapeně pojmenoval Masturbace na sociálním zařízení se pro příště nebude započítávat do pracovní doby, navštěvuje mé weby spousta onanistů. Vy, kteří o nic podobného zájem nemáte a rádi byste pochopili souvislost ve zmíněném nadpisu, směle pokračujte ve čtení, protože po nudném teoretickém a trochu zbytečném úvodu přijde dobrá zpráva!

Začnu zeširoka. Průměrný občan této země, jenž není nikterak vážně zainteresován v problematice propagační grafiky, neřku-li písma nebo grafické kompozice, velmi často nedokáže oponovat vnucenému a veskrze stereotypnímu chápání grafického designu jako bez výhrady lapidární formy propagace cizí, v lepším případě pak vlastní, firmy, produktu, osoby, nebo jen hypertrofovaného ega. Jelikož jeho vnímání propagační tvorby není zatíženo reálným zájmem o obor, opravdovou zkušeností, vlastním pozorováním, nebo znalostí obecného povědomí o oboru, snaží se zdůvodnit si jednotlivé kroky „tak nějak lidsky“, rozumově, prostě. Ona prostota však nespočívá v reálném přemýšlení o daném záměru a o prostředcích k jeho uskutečnění, ale v lenivém přijímání donekonečna opakovaných vzorů pochycených v záměrně lživé reklamě:

Co je větší, to je lepší!

Vraťte se prosím o řádek výše, pozorně si jej přečtěte a začněte přemýšlet o daném heslu. Ona lživá reklama se nám snaží vnutit představu, že kvantita rovná se kvalita, ač tato rovnice ve většině případů, jež si dokážeme představit, ani zdaleka neplatí. Bohužel je v popisu práce PR managerů, IDDQD accountů a IDKFA specialistů prodat vám kdejaký ležák nebo zbytečné šméčko za každou cenu. V případě, že se nám toto prostoduché, bezobsažné a zbytečné heslo snaží vnutit vepřový (haha)hamburger, automobil, vibrátor, byt, monitor, postel nebo kuchyňskou linku, existují důvody, proč se — a to je důležité — určitému procentu lidí může zdát tato skutečnost výhodnou: Většího hamburgeru se více najím, větší automobil bude bezpečnější, větší vibrátor mi lépe zaplní rozmanité tělesné otvory a do většího bytu se toho mnohem více vejde… Naopak nemalé procento lidí vám bude tvrdit, že větší hamburger má více tuku, větší automobil má dražší pojistku a větší vibrátor bude v konečníku více tlačit, což ne každému musí být nutně dvakrát příjemné…

Dobrá zpráva: v grafickém designu to takto zdaleka nefunguje! Neexistuje takový rozpor mezi lidmi (záměrně nepočítám profesně degenerované jedince), kdy by se komunita rozdělila na dva podobné tábory, z nichž každý by hlásal něco odlišného. A co více:

Co je větší, (většinou) není lepší.

Lidské oko a lidský mozek nefunguje podle primitivních rovnic, ale činnost mozku a aktivace jeho důležitých částí je založena na komplexním vnímání rozličných hodnot jako je tvar, barva, velikost, čitelnost, tonální nebo barevný kontrast, vzdálenost pozorovatele od objektu, technické provedení, získaná sociální intelitence či zkušenost a další. Proto je potřeba při návrhu jakéhokoliv grafického projevu brát zřetel na širokou škálu omezení, podmínek, možností provedení a především na účel. To, jak bude náš potencionální zákazník výsledný produkt vnímat, je souhra všech těchto prvků, z nichž žádný nemůže být jednoduše upřednostněn na úkor ostatních.

Stejně jako ne každá žena preferuje mohutný falus, není vždy vhodné zvětšovat všechny informace na tiskovině nebo webové stránce. Aby daný motiv vynikl, je nutné, aby tzv. „dýchal“, měl kolem sebe volný prostor, který jeho působení umocní. Proto se definuje v logomanuálech ochranná zóna kolem logotypu. Aby tento jedinečný a v rámci propagace maximálně důležitý prvek vynikl, nebyl rušen nebo dokonce přebit výrazným okolím. Také proto není možné ve většině případů s úspěchem použít deset různých řezů písem na jedné stránce.

Když zvýrazníme vše, zároveň nebude zvýrazněno nic.

Z onoho zvětšování se vlastně stal takový interesantní folklór. Do grafického studia, kde pracuji, nám neustále telefonují lidé, že chtějí zvětšit to a ono, až jsme pojali ideu, že bychom se mohli přejmenovat na plastickou chirurgii. V rámci dobové módy tam také volají lidé, že TO POTŘEBUJÍ ZVĚTŠIT.

Komentáře (4)

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky