Tagtypografie

Záhádky rozkoší

V každé odnoži lidského konání narazíte na lidi, jimž záleží na tom, aby si
právě jejich obor vydobyl uznání i u širší
veřejnosti a dostalo se mu vážnosti, která
jemu samojedinému náleží. A protože ona neuchopitelná veřejnost je, jak známo, instituce nevděčná, pasivní, těžkopádná, nevzdělaná a veskrze líná, je potřeba všemi dostupnými prostředky v ní vzbudit zájem, rozdmýchat oheň zdravé zvědavosti, přinést jí výsledek našeho snažení takříkajíc na stříbrném podnose, asi jako když pečení holubi sami létají do patřičných tělesných otvorů.

Slůvko o tiráži a Skvostech poezie

Někdy — a stává se mi to zvláště u výtvarných
publikací — hraji sám se sebou malou
vědomostní hru: snažím se uhodnout
úpravce té či oné knihy. Chtě nechtě má
téměř každý autor svůj charakteristický
rukopis, oblíbená písma, s nimiž zachází, či
typografickou skladbu, jíž s oblibou užívá.

Konečné řešení aneb Patky a zmatky

Narazil jsem v poslední době s různými kolegy dvakrát na stejnou terminologickou nejasnost, která se táhne českým typografickým názvoslovím už celá desetiletí. Jedná se o nedostatečně srozumitelný význam slov patka a pata a s nimi související (přiznejme hned, že dosti nešťastné) rozdělení písem na patková a bezpatková.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky