Tagbienále

Jděte na bienále

Mezinárodní bienále grafického designu v Brně je klasická přehlídka aktuálních prací z celého světa. Kdo nestihl zhlédnout hlavní expozici ještě před prázdninami, má možnost učinit tak až do 19. října 2008, třebaže celá Husova ulice i přilehlé okolí se — vinou rekonstrukce — po celých čtrnáct měsíců bude více než cestě do Mekky grafického designu podobat tankodromu. Avšak ten, kdo překoná mírné nepohodlí s tím spojené, může se těšit nejen na tradiční (soutěžní) přehlídku, ale i na řadu dalších doprovodných výstav, mj. vynikající Slovak rep., design ze Slovinska, typohrátky Stefana Sagmeistera nebo knižní obálky Jiřího Rathouského. Jděte na bienále.

Píše Martin T. Pecina, knižní grafik, autor publikace Knihy a typografie. Portfolio: book-design.eu

Archivy

Rubriky